Jordbruksverket

Senast ändrad: 06 mars 2019

e.g. Statens jordbruksverk

Typ av finansiär: Svenskt statlig myndighet
Kostnadstäckning:  För huvuddelen av SJV:s finansiering (som är EU-baserad) gäller särskilda regler, se länk till "Jordbruksverkets krav för ansökan och redovisning av projekt" nedan. För övrigt gäller fulla kostnaden enligt regleringsbrev

I verkets uppgifter ingår att underlätta jordbruksnäringens anpassning till och utveckling på en fri inhemsk marknad, medverka till att förutsättningar skapas för ett livskraftigt jordbruk i norra Sverige, verka för ett rikt och varierat odlingslandskap med biologisk mångfald och tillse att jordbrukets belastning på miljön blir så liten som möjligt, säkerställa genomförandet av skärpta djurskyddskrav och verka för ett gott hälsotillstånd bland husdjuren samt tillse att växtskadegörare och smittsamma djursjukdomar bekämpas. 

Jordbruksverkets krav för ansökan och redovisning av projekt (word) >>

Beräkning av indirekta kostnader 2016-2018 finns i Ekonomimeddelande 2019:4. Bakgrund till detta finns i worddokument som nås via länk ovan.

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se