Interreg

Senast ändrad: 03 maj 2018

Typ av finansiär: EU och via regionala kontor (tex interreg)
Kostnadstäckning: normalt 50-75% procent av stödberättigade kostnader (inkl OH )

Interreg handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Sverige deltar i 14 av dessa strukturfondsprogram och de finansieras med pengar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden.

De 14 Interreg-programmen är:

  • Sju gränsregionala program: Öresund-Kattegat-Skagerrak, Sverige-Norge, Botnia-Atlantica, Nord, Kolarctic, Central Baltic Programme och South Baltic Programme.
  • Tre transnationella program: Northern Periphery and Arctic Programme, Baltic Sea Region Programme och The North Sea Region Programme.
  • Fyra interregionala program: ESPON, Interact, Interreg Europe och URBACT III.  

Miljarder för samarbete i Östersjöregionen 2014-2020

publicerad 2014-12-23

För dig som vill stärka dina samarbeten i Östersjöregionen öppnas nya finansieringsmöjligheter under perioden 2014-2020. De nya programmen (Baltic Sea Region Programme, Central Baltic Programme och South Baltic Programme) ger nya möjligheter. Vi ska också se möjligheterna att koppla samman projekt inom Östersjöprogrammen med projekt inom HORIZON 2020.

Tänk på att projekten ska inkludera partners från flera länder och samhällets olika delar. Det är inte rena forskningsprojekt men de bra idéerna är ändå centralt för de här programmen. Finansiärerna söker idéer och partnerskap som kan bidra till att lösa samhällsutmaningar för länderna runt Östersjön inom bl.a. innovationer, naturresurser, energi och transporter. Pengarna kommer från EU:s strukturfonder och finansieringen medger täckning av 75 % direkta kostnader och 15 % overhead.

Se mer om programmen och möjligheterna till ”seed-money” nedan.

Om du har frågor eller vill bolla funderingar om projekt och ansökningar så ta gärna kontakt med Kaj Granholm (kaj.granholm@slu.se)  eller Staffan Lund (staffan.lund@slu.se) på Grants Office eller via mail balticsea@slu.se.

 

Se SLU-filmen om hur miljö-, ekonomi och lantbruk kombineras i framgångsrikt företagande runt Östersjön: https://www.youtube.com/watch?v=D2Xxx24y2cQ

 

Inrerreg Baltic Sea Region Programme  (https://southbaltic.eu/) är det största programmet med 269 miljoner EUR och öppnade sitt första call den 2 december och gäller samarbete med alla länder i hela Östersjöregionen. I projekten beviljade i det första callet kan partners från Ryssland och Vitryssland delta som ”associated organisations".  Ansökan görs i två steg med ett konceptpapper som ska lämnas in senast den 2 februari 2015 och fullskalig ansökan under juni 2015. Prioritetsområden är: kapacitet för innovation, naturresursförvaltning och hållbara transporter. Det nya programmet välkomnar också deltagandet av den privata sektorn. 

Central Baltic Programme (www.centralbaltic.eu/programme )omfattar 115 miljoner EUR och är ett gränsregionalt program för samarbete mellan östra Sverige, södra Finland inkl. Åland, Estland samt Lettland. Ansökningar tas emot fram till 9 februari av två projekttyper: small projects och regular projects. För small projects, som ska ha en maximal tidsperiod på 2 år och en maximal budget på 200 000 EUR är ansökan enkel. För regular projects, sker ansökan i två steg där processen med fullskalig ansökan sker 15 april-12 juni. Programmet har fyra prioritetsområden: konkurrenskraftig ekonomi, hållbar andvändning av naturresurser, väl anslutna regioner och socialt inkluderande regioner.

South Baltic Programme(https://southbaltic.eu) är också ett gränsregionalt program och omfattar södra Sverige, östra Danmark, norra Tyskland, norra Polen och västra Litauen. Programmet har ännu inte kommit ut med sin utlysning utan det sker senare under 2015. Programmets titel är ”Increasing the blue and green growth potential of the South Baltic area through cross border cooperation”. Konsultation om projektidéer har öppnats.

 

Möjligheter till Seed Money

Interreg Baltic Sea Regional Programme (http://seed.eusbsr.eu)  ger möjligheter för projekt utvecklingsstöd från EUSBSR Seed Money Facility som ska annonseras ut i början av 2015. Enligt information vi fått kan denna finansiering också användas för utvecklingen av ansökningar till Horizon2020.

Svenska Institutet (https://si.se/verksamhetsomraden/stipendier-och-bidrag/projektinitiering/) ger möjlighet för svenska organisationer att söka både ”seed money” och fullskalig projektfinansiering . Ansökningar för projektinitiering tas emot löpande fram till den 30 juni 2015. Information om en ny utlysning för fullskaliga projekt (Tematiska partnerskap) sker senare under 2015.

Council of Baltic Sea States (CBSS) Project Support Facility (http://www.cbss.org/project-support-facility) erbjuder stöd till utveckling av makroregionala projekt i Östersjöregionen i de fem definierade CBSS prioritetsområde: miljö, ekonomisk utveckling, energi, utbildning och kultur, civilsäkerhet och den mänskliga dimensionen. Nästa utlysningen sker i vår 2015.

 

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se