Horisont 2020

Senast ändrad: 18 april 2019
H2020.gif

Typ av finansiär: EU:s ramprogram för forskning och innovation

Kostnadstäckning: Två huvudmodeller; 1) Forskningsprojekt (100% av direkta godkända kostnader + 25% av de direkta kostnaderna som ersättning för indirekta kostnader, 2) Innovationsaktiviteter  (70% av direkta godkända kostnader + 25% som ersättning för indirekta kostnader). Det finns även andra ersättningsmodeller.

Horisont 2020 (Horizon 2020) är EU:s ramprogram för forskning och innovation för åren 2014-2020  och har en budget på ca 70 miljarder euro. Programmet fokuserar på tre delar efter de huvudprioriteringar för forskning och innovation som EU-kommissionen tagit fram till år 2020 inom ramen för Europa 2020-strategin: 1. Spetskompetens (Excellent Science) 2. Industriellt ledarskap (Industrial leadership) 3. Samhälleliga utmaningar (Societal challenges).

Datahanteringsplan

När ett projekt fått finansiering från ramprogrammet Horizon2020 ska en första version av en datahanteringsplan skickas in till EU inom 6 månader. Mer information om datahanteringsplanen, samt en mall för planen finns att hämta här.

Om du har frågor gällande datahanteringsplaner eller behöver hjälp med att skapa en, kontakta Data Curation Unit på dcu@slu.se

Administration

Längst ner på denna sida hittar du en administrativ lathund för H2020-projekt som Grants Office utarbetat.

Övrig information om H2020

Övergripande information om Horisont 2020 finns bl.a. på Vinnovas webbplats och på EU-kommissionens temasida om det nya ramprogrammet.

Lär dig mer om Horisont 2020: Från ansökan till projektavslut

Relevanta dokument i samband med att planera och utveckla europeiska forskningsprojekt.

Fakta:

Utlysningar

Utlysningar publiceras i arbetsprogram som löper över två år förutom det sista som gäller för perioden 2018-2020.

De finns tillgängliga via Participant portal - funding opportunities som är ingången till all samlad information om program och utlysningar. Det går att göra sökningar för att hitta utlysningar inom specifika ämnesområden. För att kunna komma åt all information och för att kunna skicka in en ansökan måste man registrera sig och skapa ett eget konto.

Man kan också registrera sig som expert och därigenom få möjlighet att vara utvärderare av ansökningar till Horisont 2020, eller deltaga i rådgivande grupper, sk. advisory groups.

Om du gör en ansökan ska du ange en speciell kod ”Participant Identification Code” (PIC) som visar att din hemorganisation är SLU och som förenklar ansökningsförfarandet.

SLU har PIC 999887350

 

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se