Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Senast ändrad: 03 maj 2018

Typ av finansiär: Svensk statlig myndighet
Kostnadstäckning: Fulla kostnaden enligt regleringsbrev

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för bland annat havs- och vattenplanering, tillsyn och reglering. Havs- och vattenmyndigheten har tagit över den största delen av ansvaret för havs- och sötvattensfrågor från Naturvårdsverket. Samtidigt som Havs- och vattenmyndigheten öppnade den 1 juli 2011 lades Fiskeriverket ner. Havs- och vattenmyndigheten har tagit över flera av det nedlagda Fiskeriverkets tidigare ansvarsområden.

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se