Havs- och vattenmyndigheten (HaV)

Senast ändrad: 20 april 2020
Hav-logga

Havs- och vattenmyndigheten – en svensk förvaltningsmyndighet på miljöområdet

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en förvaltningsmyndighet på miljöområdet för frågor om bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag och hav. HaV ska inom sitt ansvarsområde vara pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken och verka för en hållbar förvaltning av fiskeresurserna. Detta görs bl.a. genom att främja forskning och utvecklingsverksamhet.

FINANSIERINGSFORMER

HaV:s anslag och bidrag ska leda till miljöförbättrande åtgärder i hav, sjöar och vattendrag och även för nya metoder och verktyg i form av pilotprojekt.

Havs- och vattenmiljöanslaget syftar till att förbättra, bevara och skydda havs- och vattenmiljöer och stödjer många skilda verksamheter och aktiviteter. I HaV:s projektkatalog finns information om projekt som fått medel.

Miljöforskningsanslaget är Naturvårdsverkets ansvar, men HaV deltar i arbetet med fördelning av pengarna.

På HaV:s hemsida presenteras aktuella forskningsutlysningar som HaV finansierar eller sambereder med andra myndigheter och länder.

Havs- och vattenmiljöanslaget stödjer också genomförandet av bl.a. EU:s Östersjöstrategi och Helcoms Baltic Sea Action Plan. Anslaget används också till att medfinansiera större EU-projekt inom t.ex. LIFE-programmet och Interreg.

Havs- och vattenmiljöanslaget finansierar även en särskild satsning på avancerad rening av avloppsvatten och bidrag till SLU Akvatiska resurser för datainsamling och rådgivning.

HaV:s webbsida listas även bidrag från andra finansiärer som syftar till att ge en bättre miljö i hav och vatten.

MEDFINANSIERING

HaV finansierar den fulla kostnaden enligt regleringsbrev.

”När andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet.”

ATT SKRIVA OCH SKICKA IN EN ANSÖKAN

Instruktioner för ansökan framgår under respektive utlysningar på HaV:s webb.

STÖD MED DIN ANSÖKAN

Hjälp med budget i första hand institutionens projektekonom. Grants Office bistår gärna med stöd till koordinerande forskare.

PROJEKTHANTERING

Instruktioner för rapportering ges för respektive anslag/bidrag av HaV eller samverkande myndighet.

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se