Formas

Senast ändrad: 05 juni 2019

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Typ av finansiär: Svenskt forskningsråd - myndighet
Kostnadstäckning: Fulla kostnaden enligt regleringsbrev

Formas bidrar till att stödja framstående forskning inom hållbar utveckling. Uppdraget från regeringen är att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Aktuellt

Aktiviteter på SLU 2019
- 27 februari Seminarium om att ansöka till Formas och hur ansökan bedöms.
Mötesvideo. Presentationer (pdf): Caroline Grabbe, Thomas Palo & Hjalmar Laudon.

Prisma

Öppna utlysningar hos Formas finns alltid i Prisma. Där också alla ansökningar registreras.

I vissa utlysningar begär Formas uppgifter om SLU som helhet. I sådana fall registreras dessa uppgifter i budgetdelen av ansökningsformuläret i Prisma:

  1. Organisationsnummer: 202100-2817
  2. Organisationens namn: Sveriges lantbruksuniversitet
  3. Årsomsättning, kr (2018): 3 512 293 000
  4. Balansomslutning, kr (2018): 3 890 839 000
  5. Antal anställda (2018): 3 785
  6. Adress: Box 7070
  7. Postnummer: 750 07
  8. Postort: Uppsala
  9. Kontaktperson: Den som signerar ansökan för SLU, alltså prefekt eller stf prefekt.

Datahanteringsplan

Formas kräver att det ska finnas en datahanteringsplan för beviljade projekt. Planen behöver inte skickas in till Formas, men ska kunna visas upp på begäran. Formas rekommenderar att datahanteringsplanen innehåller de punkter som har tagits fram av Science Europe. Du kan läsa mer om Formas rekommendationer här.

Om du har frågor gällande datahanteringsplaner eller behöver hjälp med att skapa en, kontakta Data Curation Unit på dcu@slu.se.

Beviljningsgrader

SLU:s beviljningsgrader i Formas öppna utlysning fr.o.m. 2016 (excel) >>

Exempel på beviljade ansökningar

Future Research Leaders 2016 Veterinary Medicine (pdf) >>

Project 2016 Communication Studies (pdf) >>

Project 2016 Ecology (pdf) >>

Project 2016 Soil Science (pdf) >>

Projektkalkyl

Kontakta projektekonom vid din institution för hjälp med budget i SLU:s projektkalkyl.

Budgetformuläret i ansökningssystemet Prisma varierar något mellan olika utlysningar, men har i de flesta fall samma kostnadsstruktur som SLU:s projektkalkyl.

Ekonomisk rapportering

I ekonomimeddelande 2019:1 beskrivs den Agressomall som är anpassad för den ekonomiska rapportering som utförs av projektekonom med rapporteringsbehörighet för institutionen i Prisma.

Sidansvarig: frank.sterner@slu.se