EraNets o.dyl.

Senast ändrad: 23 april 2018

Typ av finansiär: Internationella nätverk av nationella finansiärer
Kostnadstäckning: Normalt enligt den nationella finansiärens regler. Vissa har dock gemensamma finansieringsregler.

Era Nets är Europeiska nätverk av nationella forskningsfinansiärer, för Sveriges räkning exempelvis Formas och Vetenskapsrådet, som syftar till att enas kring gemensamma utlysningar inom sina respektive vetenskapsområden. För närvarande finns ett knappt hundratal aktiva EraNets inom många olika ämnesområden.

Dessa nätverk är av lite olika typer men delar många regler och egenskaper. Det handlar om EraNet, EraNet+, EraNet Cofund, JPI, Article 169 och Article 185 etc.

Era-nätverken har alltså egna utlysningar där bl.a universitet inbjuds att lämna in ansökningar om bidrag till projekt. Normalt krävs minst tre olika partners från tre medlemsländer (medlemmar av just det nätverket) för att en ansökan ska vara godkänd. Inte sällan krävs dessutom näringslivsmedverkan i konsortiet. De medverkande forskningsfinansiärerna, t.ex. Formas, finansierar då bara de egna (svenska) partnerna medan finansiärer från de andra länderna finansierar sina egna partners. Ansökningarna utvärderas centralt men de individuella finansiärerna har också egna utvärderingar och kan avslå delar av ansökan.

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se