Energimyndigheten

Senast ändrad: 03 maj 2017

Typ av finansiär: Svensk myndighet
Kostnadstäckning: Fulla kostnaden enligt regleringsbrev

Energimyndigheten stöttar forskning och utveckling för ny kunskap kring tillförsel, omvandling, distribution och användning av energi.

Stöd lämnas även till pilot- och demonstrationsanläggningar där ny teknik prövas.

Energimyndigheten ger också praktisk hjälp och i vissa fall även stöd vid ansökningar till EU:s olika energiprogram.

En stor del av den FoU-verksamhet som myndigheten finansierar bedrivs i olika program. Programbunden forsknings- och utvecklingsverksamhet följer särskilda regler som är unika för varje program. Programbeskrivning för varje program finns under respektive temaområde.

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se