Cost

Senast ändrad: 25 januari 2017
cost.gif

Typ av finansiär: COST är ett mellanstatligt ramverk för europeiskt samarbete inom vetenskap och teknik och bidrar till samordning av nationellt finansierad forskning på europeisk nivå.

Kostnadstäckning: Reseersättning för enskilda forskare, bidrag till korta forskarutbyten och publikationer. Ersätter OH enbart för koordinator.

COST finansierar europeiska, ”bottom-up” nätverk av forskare inom alla vetenskapliga och tekniska områden. Dessa nätverk, kallade ”COST-actions ", stödjer internationell samordning av nationellt finansierad forskning.

COST finansierar ingen forskning, men möjliggör att forskare kan träffas och bilda nätverk genom möten, konferenser och workshops. I många fall leder dessa senare till projekt inom EUs ramprogram.

Ansökningar till COST följer en tvåstegsmodell där man först skickar in en preliminär ansökan och sedan kan bli inbjuden att komma med en komplett ansökan. För enskilda forskare är det möjligt att ansluta sig till redan pågående COST actions.

Det är numera möjligt för forskare som ska åka på möten inom ett COST action att inhandla dessa resor på eget kreditkort genom SLU:s resebyrå Egencia. Det finns ett särskilt ställe i resebeställningen där man väljer ”COST action betalning med eget kreditkort” istället för den ordinarie betalningen genom SLU:s Diners-konto.

Denna funktion bör alltid användas när man reser på möten inom ramen för ett COST nätverk och är enbart till för detta. Resan ska således inte faktureras SLU och man ska inte skriva någon reseräkning vid sådana resor utan man redovisar kostnaderna i e-COST systemet enligt COST :s regelverk och får ersättning till sitt privata bankkonto.

Cost är kontinuerligt öppen för ansökningar.

Sidansvarig: lars-erik.lindell@slu.se