Utlysningar

RJ Sabbatical 2024

Publicerad: 21 februari 2024

Riksbankens Jubileumsfond utlyser varje år projektstöd för en utlandsvistelse för lektorer och professorer i syfte att avsluta långt kommen forskning inom humaniora och samhällsvetenskap.

Ansökan senast: 2024-04-23
Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Relaterade sidor:


Kontaktinformation