Utlysningar

One Health Approach to Zoonoses Research and Innovation

Publicerad: 29 september 2021

Det övergripande målet för ICRAD är att stödja övergripande forskning och innovation för att bättre förstå zoonoser med fokus på gränssnittet mellan djur och människa och att utveckla nya plattformar för vaccin och diagnostik för att förbättra djurs hälsa och följaktligen djurens välbefinnande. Syftet med denna andra utlysning är att öka beredskapen och förbättra förmågan att reagera på nya och återkommande zoonotiska sjukdomshot och bidra till förbättrad djur- och folkhälsa. Detta kommer att ske genom studier med fokus på uppkomst och återkomst av patogener med zoonotisk potential, värd-patogena interaktioner hos djuret, immunsvaret samt genom att utveckla plattformar för upptäckt och förebyggande.

Ansökan senast: 2021-12-15 14:00
Finansiär: ERA-Net ICRAD

Relaterade sidor:


Kontaktinformation