Utlysningar

Nytt stöd för att skriva en EU-ansökan

Publicerad: 06 december 2023

Målet med utlysningen är att främja internationalisering av svensk forskning genom att stimulera ökat svenskt deltagande i HEU Pillar 2 Global Challenges & European Industrial Competitiveness. HEU-projekten ska vara av strategisk relevans för Sverige, det vill säga gynna Sveriges framtida konkurrenskraft. Utlysningen riktar sig till forskare inom naturvetenskap, teknik eller medicin vid svenska universitet eller forskningsinstitut som ansöker om rollen som projektkoordinator till HEU Pelare 2 projekt under 2024.

Ansökan senast: 2024-02-29 14:00
Finansiär: SSF

Relaterade sidor:


Kontaktinformation