Utlysningar

Integrerat växtskydd för ökad konkurrenskraft

Publicerad: 31 maj 2024

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser 8 miljoner kronor till forskning inom integrerat växtskydd och integrerad ogräsbekämpning (IPM och IWM). Övergripande fokus är ogräshantering och växtskydd i ett förändrat klimat där olika kombinationer av metoder för bekämpning tas i bruk. Metoderna bör kunna vara konkurrenskraftiga för den enskilde lantbrukaren samt bidra till minimerad risk för resistensutveckling mot, samt ensidigt beroende av, kemiska preparat. Kemisk bekämpning kan dock ingå som en del i metoderna i enlighet med regelverken för integrerat växtskydd.

Ansökan senast: 2024-08-22
Finansiär: SLF

Relaterade sidor:


Kontaktinformation