Utlysningar

Fulbright Arctic Initiative

Publicerad: 22 november 2023

Den fjärde fasen av Fulbright Arctic Initiative (FAI IV) är nu öppen för kandidater från Sverige, Finland, Island, Norge, Ryssland, Kanada, Danmark och USA. Detta 18-månadersprogram börjar i september 2024 och kommer att ta itu med viktiga forsknings- och policyfrågor som i slutänden relaterar till främjandet av arktisk säkerhet.

Ansökan senast: 2024-03-01
Finansiär: Fulbright Commission Sweden

Har du expertis inom något av följande områden?

  • klimatförändringar och arktiska resurser
  • arktisk säkerhet och styrning
  • mental hälsa och mentalt välbefinnande

 

Utlysningen

Relaterade sidor:


Kontaktinformation