Utlysningar

Fostering agroecology at farm and landscape levels

Publicerad: 07 mars 2024

Formas utlyser 25 miljoner kronor så att aktörer verksamma i Sverige kan delta i internationella forsknings- och innovationsprojekt inom det nya europeiska partnerskapsprogrammet Accelerating farming systems transition: Agroecology living labs and research infrastructure – AGROECOLOGY inom Horisont Europa. Syftet med utlysningen är att ge stöd till transnationella forsknings- och/eller innovationsprojekt som bidrar till att öka takten av omställningen till ett mer motståndskraftigt, klimatanpassat, produktivt, välmående och platsanpassat jordbrukssystem.

Ansökan senast: 2024-04-26 14:00
Finansiär: Formas

Relaterade sidor:


Kontaktinformation