Utlysningar

Forte, projektbidrag

Publicerad: 06 december 2023

Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande områden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet med utlysningen är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. Den forskning som stöds ska vara av hög vetenskaplig kvalitet och ha god potential att bidra till nytta i samhället på kort eller lång sikt.

Ansökan senast: 2024-02-29
Finansiär: Forte

Relaterade sidor:


Kontaktinformation