Trycksaker

Senast ändrad: 05 mars 2021

På SLU:s campusområden tillhandahålls tryckeritjänster i första hand, kärnverksamheterna inom universitetet.

För trycksaker i olika utföranden finns Repro med fullservicetryckerier både i Alnarp och i Uppsala. Där hjälper vi till med layout, tryckning och efterbehandling av alla typer av tryckeriuppdrag. Layout, tryckning av avhandlingar, rapporter, foldrar, visitkort, faktablad, adresser, storformat, roll-ups och kuvert.

Beställning sker via webb, mejl, telefon och personlig kontakt.

Visitkort - beställ här >>

Alla inköp av visitkort och tryckta kuvert, där SLU bekostar produkten, ska göras via Proceedo.

Viktigt: Beställ i god tid om du behöver produkten till ett specifikt datum. Först när din chef attesterat köpet i Proceedo skickas beställningen vidare och sedan tar det ca 1–3 dagar innan produkten kan hämtas ut.

Är du inte beställare i Proceedo och vill göra inköp?
Be en kollega på din avdelning som är beställare i Proceedo att göra inköpet! Möjlighet finns att gå en utbildning i Proceedo för att bli beställare, se mer på webben: https://internt.slu.se/proceedoutbildning


SLU service, tryckeriet kan hjälpa till med följande tjänst från SSM:s tjänstekatalog:

Repro

Beskrivning av tjänsten: För trycksaker i olika utföranden finns fullservicetryckerier både i Alnarp och i Uppsala. De utför layout, tryckning och efterbehandling av alla typer av tryckeriuppdrag. Layout, tryckning av avhandlingar, rapporter, foldrar, visitkort, adresser, storformat, roll-ups och kuvert.

Kontakt:
Uppsala: Mikaela Tobar Björk, arbetsledare, tfn 018-67 27 88.
Alnarp: Gary Nilsson, arbetsledare, tfn 040-41 50 08.
Beställning: Webb, mejl, telefon och personlig kontakt.
Prissättning: Se Utbud och prissättning 2019.

Tilläggstjänster: Vi kan hjälpa till med avrop av tryckeritjänster. Ta in offerter eller ombesörja hela processen.


Kontaktinformation

Repro Alnarp
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU Service
Gary Nilsson, arbetsledare
gary.nilsson@slu.se, 040-41 50 08

Repro Uppsala
Avdelningen för service, säkerhet och miljö, SLU Service
repro@slu.se, 018-67 27 88

Sidansvarig: ssm-webb@slu.se