Faktureringsrapporter

Senast ändrad: 01 juli 2019

Debitering för gemensamma undervisningslokaler sker en gång i månaden aviserat med ett mail till agresso-info.

Förklaringar till rapporterna

Den i rapporterna angivna kostnaden för bokade undervisningslokaler kommer att lämnas för intern omföring för respektive kostnadsställe under efterföljande period.

Det som debiteras med intern omföring, är kurskodade samt interna bokningar som gjorts i de centralt bokningsbara undervisningslokalerna.

Kostnaden för kurskodad undervisning är särskild från övrig intern aktivitet där institutionen står som betalare.

Eventuella rättningar måste meddelas och korrigering görs följande period.

Sidansvarig: ssm-webb@slu.se