Film om brandsäkerhet vid SLU

Senast ändrad: 05 december 2016
brandfilm_bild1.jpg

Den första filmen om brandsäkerhet vid SLU ger dig handfasta tips om hur du ska agera vid en brand.

Avsikten med filmen är i första hand att ge dig som medarbetare eller student en introduktion och instruktion  i brandsäkerhet. Dessutom vill filmen visa åtgärder som du kan vidta vid en eventuell brand, för att motverka och begränsa skador.

Titta gärna på filmen flera gånger! Den är knappt fyra minuter lång. Som det sägs i inledningen till filmen: 

"Vid SLU lägger vi stor vikt vid brandsäkerheten, och för att brandsäkerheten ska fungera så har du ett personligt ansvar."Fler kortfilmer kring brandsäkerhet planeras för olika situationer och brandriskområden vid universitetet.

Sidansvarig: infra-webb@slu.se