Standarder för informationssäkerhet

Senast ändrad: 02 januari 2023

SLU har tillgång till ett antal standarder via SIS:s e-navstjänst. Det är en fleranvändarlicens som gör att du under avtalstiden kan skriva ut standarder och spara dem elektroniskt.

Vi har tillgång till följande standarder för informationssäkerhet:

  • SS-ISO/IEC 27001:2014 (en+sv)
    Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav
  • SS-ISO/IEC 27002:2014 (en+sv)
    Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder

  • SS-ISO 31000:2009 (sv)
    Riskhantering - Principer och riktlinjer

Om du har önskemål om att lägga till nya standarder i e-navet, kontakta biblioteket@slu.se.