Medarbetarwebben

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet innebär att skydda vår information och se till att rätt person har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle – konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Information i alla dess former - talad, digital och skriven - ska skyddas utifrån dessa aspekter.

Publicerad: 02 november 2020 - Sidansvarig: ssm-webb@slu.se
Loading…