Tjänster vi kan bistå dig med

Senast ändrad: 16 april 2019

Miljöenheten stöttar SLU med flera tjänster. Tjänsterna syftar till att stötta antingen hela SLU eller specifika verksamheter med stöd och service inom miljöområdet.

Avdelningen för service, säkerhet och miljö erbjuder en rad tjänster. Följande tjänster i avdelningens tjänstekatalog ansvarar miljöenheten för:

Kemikaliehantering

Beskrivning av tjänsten: Samordnande uppgifter för SLU:s vidkommande inom kemikaliehanteringsområdet. Ledning, utveckling och administration av SLU:s kemikalieregister. Stöd och råd till verksamheter inom området. För säkerhetsrådgivare se SLU-125 (använd länken) samt länkat avtal.

Kontakt: Maria Nauclér, kemikaliekoordinator, tfn 018-67 19 24.
Beställning: Stöd och insatser avropas via telefon el. mail vid behov.
Prissättning: Bastjänster debiteras ej, finansieras av SLU centralt. Tilläggstjänster debiteras separat utifrån avtalade priser.

Tilläggstjänster: Extra stöd och rådgivning av konsulter.

Miljöstöd i upphandling

Beskrivning av tjänsten: Miljöstöd i form av kompetens i upphandlingsfrågor. Stöd till inköpsenheten att ställa miljökrav i upphandling, utvärdera inkomna anbud och i förekommande fall utvärdera tjänster och produkter efter att avtalet har löpt en viss period. Stöd och råd till inköpsenheten eller andra upphandlande enheter inom området.

Kontakt: Johanna Sennmark, miljöchef, tfn 018-67 15 85 eller Mats
Svensson, tfn 040-41 50 33.
Beställning: Stöd och insatser avropas via telefon el. mail vid behov.
Prissättning: Bastjänster debiteras ej, finansieras av SLU centralt. Tilläggstjänster debiteras separat utifrån avtalade priser.

Tilläggstjänster: Inga.

Stöd i miljöfrågor

Beskrivning av tjänsten: Ledning av framtagande av övergripande miljömål och handlingsplan. Stöd i tillståndsärenden. Stöd i framtagande av miljörapporter. Stöd i miljöledningssystem. Vi tillhandahåller mallar till miljöledningssystem, ordnar samordnardagar, viss centralisering av vissa dokument och rapportering (nuläge).

Kontakt: Johanna Sennmark, miljöchef, Infra Miljö, infra-miljo@slu.se.
Beställning: Mail (miljo@slu.se).
Prissättning: Tilldelningsfinansering för den första delen av tjänsten (myndighetskaraktär), den sista är antingen ett påslag eller försäljning. Tilläggstjänsterna internrevision och konsultation är försäljning.

Tilläggstjänster:

  • Internrevision
  • Konsultation, rådgivning inom certifiering (miljösamordnarnas ansvar)
  • Tillståndshantering sker idag i för ringa omfattning för att kunna räknas som tilläggstjänst

System för farligt avfall

Beskrivning av tjänsten: Samordnande uppgifter inom farligt avfall för SLU:s vidkommande. Ledning, utveckling, upphandling och administration av SLU:s system och behov av omhändertagande av farligt avfall. Stöd och råd till verksamheter inom området. Samordning med och SLU-företrädare mot kravställande/berörda myndigheter. Kontakter gentemot upphandlad leverantör.

Kontakt: Johanna Sennmark, miljöchef, tfn 018-67 15 85 .
Beställning: Stöd och insatser avropas via telefon el. mail vid behov.
Prissättning: Bastjänster debiteras inte, finansieras av SLU centralt. Tilläggstjänster debiteras separat utifrån avtalade priser.

Tilläggstjänster: Extra stöd och rådgivning av konsulter.

Du kan läsa mer om hanteringen av farligt avfall under Servicetjänster - Avfallshantering.

Sidansvarig: miljo@slu.se