Miljöskadliga incidenter

Senast ändrad: 19 april 2021

Incidentrapportering miljöskada

Miljöskador och oförutsedda miljöincidenter ska rapporteras in till SLU Miljö. Rapporteringen ska göras av samtliga SLU:s olika verksamheter.

Tänk på att rapportera in en händelse så snart som möjligt efter inträffad incident. Dels för att rapportören har incidenten i färskt minne och dels för att SLU Miljö ska kunna både agera och informera vid behov.

Vid skada som kan påverka den yttre miljön (t.ex. kemikaliespill, befarat utsläpp till vatten och luft) ska Miljökontoret i berörd kommun kontaktas.

Kemikalieolycka

Farlig kemikalie i mindre omfattning

Ofarligt spill (t.ex. färdigblandade lösningar) och spill i mindre omfattning kan torkas upp med papper eller med absorbtionsmedel.

Farlig kemikalie i större mängd, kemikalieolycka

Om någon tappar en större mängd av en farlig kemikalie (t.ex. en glasflaska med saltsyra, svavelsyra, salpetersyra, fenol, brandfarlig lösningsmedel) måste saneringsarbetet utföras av räddningstjänsten.

Gör så här:

  • lämna lokalen omedelbart
  • stäng dörren
  • larma räddningstjänsten, ring 112 och meddela ”kemikalieolycka”
  • informera dina medarbetare och se till att ingen går in i rummet
  • meddela din närmaste chef.

Fakta:

Miljöincidenter och miljöärenden kopplade till något av SLU:s elva miljöcertifikat kan rapporteras till respektive certifikats ärendeanmälan, se länk nedan. De omhändertas då av respektive miljösamordnare.