Universitetsadministrationens lokala rutiner

Senast ändrad: 19 april 2021

Här hittar du lokala rutiner och instruktioner för verksamheterna inom universitetsadministrationen.

Dokumenten är ett komplement till SLU:s miljöhandbok. Universitetsadministrationens verksamheter finns beskrivna i dokumentet "Beskrivning av verksamheten".

Avdelningen för service, säkerhet och miljö