Cyklar på Campus Ultuna

Senast ändrad: 03 januari 2023
cyklar under tak
Cykelparkering under tak vid VHC. Fotograf: Carl-August Gustén

Vid Ultuna campus vill vi minska vår negativa miljöpåverkan från tjänsteresor. Detta gör vi genom att uppmuntra och förbättra möjligheterna att resa med cykel till/från arbete och ge möjlighet att göra tjänsteresor med cykel.

Cykelvänlig arbetsplats

Uppsala kommun har initierat projektet Cykelvänlig arbetsplats i syfte att förbättra arbetstagares hälsa och vår gemensamma miljö. SLU är självklart med och bidrar till att minska våra utsläpp och förbättra medarbetarnas hälsa. För mer information om projektet vänligen se Uppsala kommuns hemsida.

Sedan våren 2016 har en projektgrupp vid campus Ultuna arbetat med att diplomera campusområdet som en Cykelvänlig arbetsplats. Projektgruppen består av representanter från alla hus på campus. 

Ultunas "do-it-yourself" cykelverkstad

Var: Ulls väg 24 (i den röda tegelbyggnaden till höger om VHC)

Om cykelverkstaden: Verkstaden ger studenter och anställda på SLU en möjlighet att själva underhålla och laga sina cyklar – helt gratis! I verkstaden finns alla de nödvändiga verktygen för att laga stora och små cykelproblem, samt en del reservdelar om något behövs bytas ut.

Verkstaden är öppen på torsdagseftermiddagar. Studentvolontärer finns på plats under öppningstiderna och assistera och svara på cykelfrågor. Kika på verkstadens Facebooksida för uppdaterad information om öppettider.

Att använda verkstaden, verktygen och reservdelarna är helt gratis.

Varför en DIY cykelverkstad?
Daniel Valentini är doktorand i landskapsarkitektur och hans avhandlingsprojekt handlar om urban cykling och hur cykling i städer kan underlättas. Han tänkte att en DIY cykelverkstad skulle kunna vara ett trevligt sätt att ta cykelunderhåll närmare cyklisterna. 2018 ansökte han om medel från SLU:s klimatfond för att anordna verkstaden och sedan hösten 2019 är den på plats.

Vill du bli volontär?
Vi letar efter studenter som vill vara med i volontärsteamet och lära sig nya färdigheter. Ingen tidigare erfarenhet av cykelreparationer är nödvändig. Kontakta mig gärna för mer information på Daniel.valentini@slu.se.

Tjänstecyklar

Vid campus Ultuna kan medarbetare låna tjänstecyklar och lättare verktyg.

MVM
I MVM finns verktyg. För mer information kontakta vaktmästeriet.

ULL
I Ulls hus finns en elcykel för utlåning till medarbetare. Elcykeln bokas via Outlook (tjanstecyklar.ull@slu.se). Mer information om hur du går tillväga hittar du i rutinen för Ulls tjänstecykel eller hos Servicecenter i Ulls hus.

BIOCENTRUM
-

VHC
På VHC finns tre cyklar och cykelhjälmar för utlåning till medarbetare inom verksamheterna på VHC. Cyklarna bokas i receptionen på VHC. Receptionen förmedlar kontakt för lån av enklare cykelverktyg.

EKOLOGICENTRUM
Vid Ekologicentrum finns en elpackpyckel, en lastcykel och två vanliga cyklar inklusive hjälmar samt enklare verktyg till låns. Bokningslista finns hos intendenturen