Universitetsadministrationens och bibliotekets lokala miljöarbete

Senast ändrad: 04 februari 2021

Till universitetsadministrationen räknas i miljöledningsarbetet SLU:s ledning, universitetsadministrationen och SLU-biblioteket. Här hittar du information om lokalt miljöarbete inom ovan nämnda verksamheter.

Information om SLU:s övergripande miljöarbete hittar du under Stöd & service - Miljö. Där hittar du bland annat SLU:s miljöhandbok med alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter. Du hittar även SLU:s övergripande miljömål med uppföljning och en massa annat intressant.

SLU Ultuna campus vill minska den negativa miljöpåverkan från tjänsteresor och underlätta cykling till och från arbetet. Läs mer om SLU Ultuna campus som cykelvänlig arbetsplats.

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i SLU:s ärendehanteringssystem IA.

Miljögrupp

Miljösamordnare

Karin Bäckman, avdelningen för service, säkerhet och miljö

Miljörepresentanter

Malin Dannells, lokalvården

Mårten Granert-Gärdfeldt, kommunikationsavdelningen

Emma Gurnell, ekonomiavdelningen

Johan Karlsson, IT-avdelningen

Therése Ledin, fastighetsavdelningen

Jürg Brendan Logue, SLU-biblioteket i Uppsala

Ylva Lönnerholm, utbildningsavdelningen

Kalle Mälson, planeringsavdelningen

Maria Sjölund, ledningskansliet

Yenny Venegas, akademikonferens

Markus Wikborg, personalavdelningen

Sidansvarig: miljo@slu.se