Miljöarbete VH-fakulteten och UDS

Senast ändrad: 31 augusti 2021

Här hittar du information om lokalt miljöarbete inom VH-fakulteten och Universitetsdjursjukhuset (UDS).

Information om SLU:s övergripande miljöarbete hittar du under Stöd & service - Miljö. Där hittar du bland annat SLU:s miljöhandbok med alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter. Du hittar även SLU:s övergripande miljömål med uppföljning och en massa annat intressant.

SLU Ultuna campus vill minska den negativa miljöpåverkan från tjänsteresor och underlätta cykling till och från arbetet. Läs mer om SLU Ultuna campus som cykelvänlig arbetsplats.

Miljögrupp

Miljösamordnare:

miljosamordnareVH@slu.se
Christina Larsson, tel 018-67 20 24
Karin Wallin, tel 0511-671 38
Mats Pehrsson, tel 018-67 19 05

Miljörepresentanter:

Carl-Gustav Thulin, AFB
Peter Halvarsson, BVF
Susanne Gustafsson, HGEN
Jenny Yngvesson, HMH
Astrid Gumucio, HUV
Birgitta Staaf Larsson, SCAW
Gabriella Hallbrink Ågren, KV
Sten-Olof Fredriksson, VHI
Christina Larsson, UDS
Pär Jansson, Service VHC
Susanna Hallgren, Utbildningsservice VHC
Margareta Uhlhorn, Bilddiagnostiska kliniken
Caroline Mineur, Hästkliniken
Casandra Strandberg, Klinisk kemi UDS
Jenny Hedenby, Ambulatoriska kliniken
Maria Hedman, UDS Smådjur

Rapportera miljöärende

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i ärendehanteringssystemet IA.

Som miljöavvikelse räknas miljöskadliga incidenter såsom oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten men också sådant som att miljöledningssystemets rutiner inte följts, betydande energi- eller resursslöseri eller avfallshanteringsbrister etc. Här kan du även lämna miljörelaterade förbättringsförslag.

Under "Vad?" väljer du "Miljö" och därefter under "Underhändelsetyp" väljer du om ärendet ska rapporteras som avvikelse eller förbättringsförslag.

Lokalt miljö- och kvalitetsarbete Lövsta lantbruksforskning

Lokalt miljöarbete i Skara

Sidansvarig: miljo@slu.se