Miljöarbete VH-fakulteten och UDS

Senast ändrad: 22 februari 2022

Här hittar du information om lokalt miljöarbete inom VH-fakulteten och Universitetsdjursjukhuset (UDS).

Information om SLU:s övergripande miljöarbete hittar du under Stöd & service - Miljö. Där hittar du bland annat SLU:s miljöhandbok med alla rutiner och andra dokument som gäller för universitetets verksamheter. Du hittar även SLU:s övergripande miljömål med uppföljning och en massa annat intressant.

SLU Ultuna campus vill minska den negativa miljöpåverkan från tjänsteresor och underlätta cykling till och från arbetet. Läs mer om SLU Ultuna campus som cykelvänlig arbetsplats.

Miljögrupp

Rapportera miljöärende

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med SLU:s rutiner kan du anmäla ärendet i ärendehanteringssystemet IA.

Som miljöavvikelse räknas miljöskadliga incidenter såsom oavsiktligt utsläpp till luft, mark eller vatten men också sådant som att miljöledningssystemets rutiner inte följts, betydande energi- eller resursslöseri eller avfallshanteringsbrister etc. Här kan du även lämna miljörelaterade förbättringsförslag.

Under "Vad?" väljer du "Miljö" och därefter under "Underhändelsetyp" väljer du om ärendet ska rapporteras som avvikelse eller förbättringsförslag.

Lokala miljömål VH och UDS

Ensilageplast

Senast vid utgången av år 2025 ska 100 % av all ensilageplast inom VH/UDS återvinnas.

Uppföljning: Målet gäller fr.o.m. 2022, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

 

Kemikalieavfall vid laboratorier inom VH/UDS

Allt kemiskt avfall på laboratorierna inom VH/UDS ska sorteras korrekt.

Uppföljning: Målet gäller fr.o.m 2022, uppföljning är därför inte möjlig ännu.

Lokalt miljö- och kvalitetsarbete Lövsta lantbruksforskning

Lokalt miljöarbete i Skara