Kemikalier

Senast ändrad: 15 april 2019

Alla kemikalier som används inom SLU ska registreras i det webbaserade kemikaliehanteringssystemet KLARA.

Genom systemets olika funktioner kan man få hjälp med inventering/registrering, rapportering, riskbedömning mm. I KLARA finns dessutom uppdaterade säkerhetsdatablad kopplat till varje enskild produkt och därigenom tillgängliggörs riskinformation för samtliga användare inom organisationen. För sökning av säkerhetsdatablad krävs ingen inloggning förutsatt att man sitter på en av SLUs IP-adresser

Systemet och dess förvaltning beskrivs noggrannare i dokument: SLU-336 Kemikaliehanteringssystemet KLARA

En kortfattad beskrivning av hur man söker i KLARA med eller utan föregående inloggning finns i dokument: SLU-345 Lathund KLARA

KLARA nås via denna länk, eller på Medarbetarwebben under Verktyg och system.

Kontaktperson för frågor kring KLARA är kemikaliekoordinator Maria Nauclér.

Sidansvarig: miljo@slu.se