Hållbarhetsredovisning

Senast ändrad: 15 april 2019
bild_hallbarhetsredovisning.jpg

Under dokument nedan finner ni SLU:s hållbarhetsredovisningar för åren 2015-2017.

Hållbarhetsredovisningen är en lättläst och grafiskt tilltalande redogörelse för SLU:s miljöarbete. Den innehåller flera av våra miljöförbättringar under året, uppföljning av de övergripande miljömålen och utmaningar för SLU under kommande period. Dessutom kan du läsa om intressanta mål inom olika miljöcertifikat och några miljösamordnares bästa miljöledningstips.

Har du tips eller idéer om hur hållbarhetsredovisningen kan förbättras till kommande år, är du varmt välkommen att lämna förbättringsförslag via vår ärendeanmälan.

Sidansvarig: miljo@slu.se