Energibesparing vid SLU

Senast ändrad: 15 mars 2023

SLU har som statlig myndighet fått i uppdrag av regeringen att vidta möjliga och lämpliga åtgärder för att minska energiförbrukningen. De rekordhöga priserna på el och gas slår hårt mot samhällets aktörer. Alla behöver bidra till en minskad energiförbrukning.

Mängden inköpt elenergi ska redovisas månatligen till Energimyndigheten till och med mars 2023. Åtgärder för minskad energianvändning ska redovisas löpande. Du kan följa SLU:s rapportering längre ned på sidan.

En grupp bestående av miljöchef (ordförande), fastighetschef, projektchef och NJ:s fakultetsdirektör har fått i uppdrag att leda och samordna arbetet med att minska SLU:s energiförbrukning, utöver de miljömål som finns sedan tidigare.

En dialog förs med Akademiska Hus och en uppmaning har skickats ut till personer i vår organisation som har goda möjligheter att vidta åtgärder för att minska elförbrukningen. Förutsättningarna ser olika ut för olika verksamheter, orter och hus. Alla åtgärder som vidtas, stora som små, ska löpande och så snart som möjligt redovisas till energibesparing@slu.se.

Rapportering

September

September 2022

Här hittar du uppgifter om förbrukningen av elenergi för hela SLU under september 2022, tillsammans med produktion av elenergi i SLU:s biogasanläggning på Lövsta utanför Uppsala under samma period.

 • Elenergiförbrukning september 2022: 1 608 098 kWh
 • Producerad elenergi september 2022: 217 294 kWh

September 2018

September 2018 är den månad alla statliga myndigheter har som jämförelsemånad. Här hittar du uppgifter om förbrukningen av elenergi för hela SLU, tillsammans med produktion av elenergi i SLU:s biogasanläggning på Lövsta utanför Uppsala.

 • Elenergiförbrukning september 2018: 1 706 006 kWh.
 • Producerad elenergi september 2018: 185 964 kWh.

Oktober

Oktober 2022

Här hittar du uppgifter om förbrukningen av elenergi för hela SLU under oktober 2022, tillsammans med produktion av elenergi i SLU:s biogasanläggning på Lövsta utanför Uppsala under samma period.

 • Elenergiförbrukning oktober 2022: 1 756 019 kWh.
 • Producerad elenergi oktober 2022: 280 000 kWh.

Oktober 2018

Vintern 2018/2019 är jämförelseperiod gällande elförbrukningen i den rapportering som görs till Energimyndigheten. Här hittar du uppgifter om förbrukningen av elenergi för hela SLU, tillsammans med produktion av elenergi i SLU:s biogasanläggning på Lövsta utanför Uppsala, under oktober 2018. 

 • Elenergiförbrukning oktober 2018: 1 886 149 kWh.
 • Producerad elenergi oktober 2018: 249 200 kWh.

November

November 2022

Här hittar du uppgifter om förbrukningen av elenergi för hela SLU under november 2022, tillsammans med produktion av elenergi i SLU:s biogasanläggning på Lövsta utanför Uppsala under samma period.

 • Elenergiförbrukning november 2022: 1 963 075 kWh.
 • Producerad elenergi november 2022: 318 000 kWh.

November 2018

Vintern 2018/2019 är jämförelseperiod gällande elförbrukningen i den rapportering som görs till Energimyndigheten. Här hittar du uppgifter om förbrukningen av elenergi för hela SLU, tillsammans med produktion av elenergi i SLU:s biogasanläggning på Lövsta utanför Uppsala, under november 2018. 

 • Elenergiförbrukning november 2018: 1 965 107 kWh.
 • Producerad elenergi november 2018: 141 139 kWh.

December

December 2022

Här hittar du uppgifter om förbrukningen av elenergi för hela SLU under december 2022, tillsammans med produktion av elenergi i SLU:s biogasanläggning på Lövsta utanför Uppsala under samma period.

 • Elenergiförbrukning december 2022: 2 097 029 kWh.
 • Producerad elenergi december 2022: 320 600 kWh.

December 2018

Vintern 2018/2019 är jämförelseperiod gällande elförbrukningen i den rapportering som görs till Energimyndigheten. Här hittar du uppgifter om förbrukningen av elenergi för hela SLU, tillsammans med produktion av elenergi i SLU:s biogasanläggning på Lövsta utanför Uppsala, under december 2018. 

 • Elenergiförbrukning december 2018: 2 000 736 kWh.
 • Producerad elenergi december 2018: 255 100 kWh.

Januari

Januari 2023

Här hittar du uppgifter om förbrukningen av elenergi för hela SLU under januari 2023, tillsammans med produktion av elenergi i SLU:s biogasanläggning på Lövsta utanför Uppsala under samma period.

 • Elenergiförbrukning januari 2023: 1 946 211 kWh.
 • Producerad elenergi januari 2023: 315 500 kWh.

Januari 2019

Vintern 2018/2019 är jämförelseperiod gällande elförbrukningen i den rapportering som görs till Energimyndigheten. Här hittar du uppgifter om förbrukningen av elenergi för hela SLU, tillsammans med produktion av elenergi i SLU:s biogasanläggning på Lövsta utanför Uppsala, under januari 2019. 

 • Elenergiförbrukning januari 2019: 1 819 947 kWh.
 • Producerad elenergi januari 2019: 190 495 kWh.

Februari

Februari 2023

Här hittar du uppgifter om förbrukningen av elenergi för hela SLU under februari 2023, tillsammans med produktion av elenergi i SLU:s biogasanläggning på Lövsta utanför Uppsala under samma period.

 • Elenergiförbrukning februari 2023: 1 629 588 kWh.
 • Producerad elenergi februari 2023: 266 900 kWh.

Februari 2019

Vintern 2018/2019 är jämförelseperiod gällande elförbrukningen i den rapportering som görs till Energimyndigheten. Här hittar du uppgifter om förbrukningen av elenergi för hela SLU, tillsammans med produktion av elenergi i SLU:s biogasanläggning på Lövsta utanför Uppsala, under februari 2019. 

 • Elenergiförbrukning februari 2019: 1 933 399 kWh.
 • Producerad elenergi februari 2019: 243 600 kWh.

Vidtagna åtgärder

SLU köper bara in grön el och har sedan 2016 miljömål inom energi. Sedan 2021 är målen skarpare och omfattar:

 • egen produktion av fossilfri elenergi och värme,
 • energieffektivisering (el, värme och kyla) med minst 1 % per uthyrd kvm och år i eget förvaltade fastigheter, och
 • i samarbete med Akademiska hus energibespara med minst 15 % till år 2027 (målet inkluderar el, värme samt kyla och mäts i kWh/hyrd kvm).

Redan före regeringsuppdraget om elenergibesparing vidtog SLU en rad åtgärder och några ytterligare åtgärder har vidtagits senaste tiden:

 • närvarostyrd belysning,
 • LED-belysning i stor andel av lokalerna,
 • förbättrad isolering, ex. byte av fönster,
 • ett växthus på BioC nedstängt,
 • två bastur stängda,
 • kylar och frysar nedstängda,
 • ser över möjligheterna att drifta energislukande apparater vid andra tidpunkter på dygnet,
 • beställning till Akademiska hus gällande belysning, ventilation, temperatur och dragskåp,
 • bett Akademiska hus se över möjliga åtgärder för att minska effekttoppar, och
 • omfattande kommunikationsinsatser.

Så kan du bidra

Små saker gör skillnad och det finns många saker alla vid SLU kan bidra med. Varje kWh räknas! Tänk på att:

 • alltid dra ned luckan när dragskåp inte används,
 • stänga av apparater som inte används (t.ex. HPLC, dragskåp, ugnar, skakmaskiner och klimatkammare),
 • stänga fönster och dörrar eftersom ventilationen baseras på ett stängt rum, extra viktigt när du går hem för dagen,
 • släcka efter dig när du lämnar ett rum och när du går hem för dagen,
 • inte lämna apparater i standby läge,
 • dra ur laddare när de inte används,
 • se över dina energi- och strömsparlägen på datorn, ställ in på så kort tid som möjligt efter dina behov,
 • frosta av frysar,
 • om möjligt, undvika att använda elektriska dörröppnare,
 • om möjligt, ta trapporna istället för hissen,
 • undvika onödig användning av varmvatten.

Fler tips finns på Energimyndighetens webbsida.

Fakta:

SLU har övergripande miljömål inom energianvändning, tjänsteresor, inköp, utbildning och miljöanalys. Här kan du läsa mer om miljömålen och aktuell uppföljning.

SLU:s rutin för energianvändning och andra styrande dokument inom miljöområdet finns att hitta i miljöhandboken.