SLU projektledning

Senast ändrad: 11 augusti 2016 - slu.se

Detta är en grundkurs i projektledning som omfattar 2 dagar och riktar sig till dig som har, eller står i begrepp att få, en projektledarroll. Kursen kommer att erbjudas omväxlande i Alnarp, Umeå och Uppsala.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som har, eller står i begrepp att få, en projektledarroll vid SLU.

Mål

Som deltagare får du parametrar för att kunna definiera och kommunicera ett projekt. Du får också kunskap i och möjlighet att öva olika metoder och verktyg för att planera, följa upp och utvärdera projekt. Tanken är att du får tillämpa ovanstående på ett eget pågående eller tilltänkt projekt.

Förberedelse

Du "tar med dig" ett eget påbörjat eller tilltänkt projekt att tillämpa kunskaper och metoder på.

Pedagogik och arbetsformer

Korta teoripass varvas med reflektion och praktiskt tillämpning av olika planeringsprinciper och verktyg.

Program - Kursen omfattar två dagar (9.00 -16.00)

Dag 1:

Inledning och inventering av deltagare och deltagarprojekt

Projekt, definition och sammanhang

Projektledarrollen och projektgruppen

Initiering av projekt

Projektplanering

Dag 2:

Projektplanering, forts

Genomförande och uppföljning av projekt

Avsluta och utvärdera projekt

Sammanfattning och avslutning

Till denna kurs kan du göra en intresseanmälan: Vi återkommer med kursdatum

Din intresseanmälan skickar du till: annika.grandin@slu.se

Vid deltagande i chefs-och ledarutbildningarna finns möjlighet- för deltagare från kärnverksamheten- att få rese- och logikostnader finansierade via gemensamma medel

Har du frågor kring detta - så är du givetvis alltid varmt välkommen att kontakta Annika Grandin (administratör).


Kontaktinformation

Annika Grandin, administratör
Gruppen för hållbart akademiskt ledarskap/personalavdelningen, SLU
annika.grandin@slu.se, 018-67 22 40