SLU ledarskap

Senast ändrad: 16 februari 2017 - slu.se

Programmet har en inriktning mot akademiskt ledarskap (avseende den mer direkta kontakten mellan dig som ledare och medarbetarna) och det personliga och strategiska ledarskapet i synnerhet. För att tillgodose de kompetensutvecklings-behov som finns avseende ledarens mer administrativa uppgifter som omfattar exempelvis ekonomi, juridik och personalansvar finns kursen SLU chefskap.Tanken är att du, vid behov, ska kunna gå den kursen parallellt med SLU ledarskap.

Målgrupp

Programmet riktar sig till dig som är: forskningsledare/-koordinator (ett krav för att tillhöra målgruppen forskningsledare/-koordinator är att man är docent), prefekt, dekan, program-studierektor/koordinator, samverkanslektor, studierektor med ett delegerat ledaruppdrag avseende pedagogiska frågor, avdelningschef eller enhetschef, stf.prefekt.

Priolistan för SLU ledarskap är:

  1. Forskningsledare och prefekter (med viss förtur för forskningsledare),dekaner
  2. Samverkanslektor, programstudierektor, studierektor, avdelningschef/motsv
  3. Enhetschef, lab.chef, stf. prefekt

Ambitionen är att den grupp som går SLU ledarskap ska präglas av:

  • En blandning av olika ledarkategorier med viss tyngdpunkt åt forskningsledare
  • Blandning av personer från olika institutioner/motsv samt orter
  • Undvika för många från samma institution eller motsvarande
  • Undvika deltagande av överordnad och underordnad från samma institution eller motsv

Omfattning och förläggning

Kursen omfattar 13 dagar och äger rum på Ultunaområdet i Uppsala. För kursdatum pågående samt kommande kurser se nedan

Tanken är att man följer kursen i sin helhet och alltså medverkar vid samtliga kurstillfällen/moduler. Detta är ett krav för att få ett diplom/intyg att man har gått kursen. Om du missar något kurstillfälle finns det dock möjlighet att komplettera detta nästa gång kursen ges.

Om du redan nu vet att du kommer att missa flera kurstillfällen på den kurs du tänker anmäla dig till föreslår vi att du anmäler dig till en kurs längre fram då du vet att du kan prioritera och avsätta tid för att följa kursen.

Datum och programstruktur – SLU ledarskap 16/02

Kursen på

Seminarium1: Grundläggande ledarskap (27-28 september 2016)

Seminarium 2: Det personliga ledarskapet (19-20 oktober 2016)

Seminarium 3: Det strategiska ledarskapet (29-30 november 2016)

Seminarium 4: Det organisatoriska ledarskapet (18-19 januari 2017)

Seminarium 5: Det innovativa ledarskapet (7-8 februari 2017)

Seminarium 6: Det kommunikativa ledarskapet (22-23 mars 2017)

Seminarium 7: Det personliga kontraktet (25 april 2017)

Datum och programstruktur – SLU ledarskap 17/01

SLU ledarskap 17/01 har startat och är fullbokad.
Ev. startar ytterligare en kurs i år, prel.kursstart november

Seminarium 1: Grundläggande ledarskap (25-26 januari 2017)

Seminarium 2: Det personliga ledarskapet (15-16 februari 2017)

Seminarium 3: Det strategiska ledarskapet (14-15 mars 2017)

Seminarium 4: Det organisatoriska ledarskapet (19-20 april 2017)

Seminarium 5: Det innovativa ledarskapet (17-18 maj 2017)

Seminarium 6: Det kommunikativa ledarskapet (13-14 juni 2017)

Seminarium 7: Det personliga kontraktet (20 september 2017)

Anmälan

Anmälan skickas till: annika.grandin@slu.se

Vid deltagande i chefs-och ledarutbildningarna finns möjlighet- för deltagare från kärnverksamheten- att få rese- och logikostnader finansierade via gemensamma medel

Har du frågor kring detta - så är du givetvis alltid varmt välkommen att kontakta Annika Grandin (administratör).


Kontaktinformation

Annika Grandin, administratör
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin/personalavdelningen, SLU
annika.grandin@slu.se, 018-67 22 40