SLU ledarskap

Senast ändrad: 08 februari 2018

Programmet har en inriktning mot akademiskt ledarskap (avseende den mer direkta kontakten mellan dig som ledare och medarbetarna) och det personliga och strategiska ledarskapet i synnerhet. För att tillgodose de kompetensutvecklingsbehov som finns avseende ledarens mer administrativa uppgifter som omfattar exempelvis ekonomi, juridik och personalansvar finns kursen SLU chefskap.Tanken är att du, vid behov, ska kunna gå den kursen parallellt med SLU ledarskap.

Målgrupp

Programmet riktar sig till dig som är: forskningsledare/-koordinator, prefekt, dekan, programstudierektor/-koordinator, samverkanslektor, studierektor med ett delegerat ledaruppdrag avseende pedagogiska frågor, avdelningschef eller enhetschef, stf.prefekt.

Priolistan för SLU ledarskap är:

  1. Forskningsledare och prefekter (med viss förtur för forskningsledare),dekaner
  2. Samverkanslektor, programstudierektor, studierektor, avdelningschef/motsv
  3. Enhetschef, lab.chef, stf. prefekt

Ambitionen är att den grupp som går SLU ledarskap ska präglas av:

  • En blandning av olika ledarkategorier med viss tyngdpunkt åt forskningsledare
  • Blandning av personer från olika institutioner/motsv samt orter
  • Undvika för många från samma institution eller motsvarande
  • Undvika deltagande av överordnad och underordnad från samma institution eller motsv

Omfattning och förläggning

Kursen omfattar 13 dagar (14 dagar fr.om L17/02) och äger rum på Ultunaområdet i Uppsala.

Tanken är att man följer kursen i sin helhet och alltså medverkar vid samtliga kurstillfällen/moduler. Detta är ett krav för att få ett diplom/intyg att man har gått kursen. Om du missar något kurstillfälle finns det dock möjlighet att komplettera detta nästa gång kursen ges.

Om du redan nu vet att du kommer att missa flera kurstillfällen på den kurs du tänker anmäla dig till föreslår vi att du anmäler dig till en kurs längre fram då du vet att du kan prioritera och avsätta tid för att följa kursen.

Datum och programstruktur – SLU ledarskap 17/02

Kursinnehållet är fr.om SLU ledarskap 17/02 till viss del ändrat samt kursen är numera 14 dagar totalt. Sju seminarietillfällen samt uppföljning-återsamling.
Ordningsföljden för seminarierna är också ändrad jämfört med tidigare kurs.

Seminarium 1: Rollen som ledare vid SLU (7-8 november 2017)

Seminarium 2: Det personliga ledarskapet (5-6 december 2017)

Seminarium 3: Att leda grupper (10-11 januari 2018)

Seminarium 4: Det kommunikativa ledarskapet (6-7 februari 2018)

Seminarium 5: Det organisatoriska ledarskapet (13-14 mars 2018)

Seminarium 6: Det strategiska ledarskapet (18-19 april 2018)

Seminarium 7: Det personliga kontraktet (23 maj 2018)

Uppföljning-återsamling: 24 januari 2019

 

Nästa kursstart planeras till HT 2018.

Anmälan

Anmälan skickas till: annika.grandin@slu.se

Vid deltagande i chefs-och ledarutbildningarna finns möjlighet- för deltagare från kärnverksamheten- att få rese- och logikostnader finansierade via gemensamma medel

Har du frågor kring detta - så är du givetvis alltid varmt välkommen att kontakta Annika Grandin (administratör).


Kontaktinformation

Annika Grandin, administratör
Gruppen för hållbart ledarskap i akademin
Personalavdelningen, SLU
annika.grandin@slu.se  018-67 22 40