Medarbetarwebben

Ledarutveckling och chefstöd

För att ge SLU:s chefer och ledare kunskap,inspiration och stöd, erbjuder vi olika typer av insatser som vi av erfarenhet vet kan vara till glädje och nytta under olika perioder i rollen som chef och ledare.

Publicerad: 17 maj 2017 -