Antagning till docent vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 27 maj 2010

OBS!

Enligt rektorsbeslut 2012-11-26 gäller nya krav för behörighet avseende pedagogiska kurser. 

Tilläggsanvisningar för NJ-fakulteten (läs hela texten)

Som ett komplement till gällande anvisningar för antagning som docent har NJ-fakulteten tagit fram ett ansökningsformulär (se länk nedan) som varje sökande bör använda sig av. Förhoppningen är att detta formulär skall underlätta ansökningsprocessen för såväl sökande som docentnämnd.

Efter att en ny anställningsordning trätt i kraft 2013-10-01 så går det inte längre att ansöka om att bli anställd tillsvidare enligt FLK. Därför kommer nu varje docentansökan att granskas av enbart en sakkunnig. Docentnämnden vill emellertid även fortsättningsvis få förslag på två sakkunniga. Förslag på två, vidtalade sakkunniga ska därför bifogas ansökan.

Ett exemplar av fullständig ansökan på papper och undertecknad lämnas till Registrator. Fullständig ansökan i pdf-format skickas samtidigt till docentnämndens sekreterare: Elisabeth Pettersson. Publikationer (enligt bilaga 4 i formuläret) skickas om möjligt som pdf-fil (helst en enda) till docentnämndens sekreterare, annars inges dessa som papperskopior i tre exemplar till Registrator.

För mer information, vänligen se "Frågor och svar om antagning till docent".


Kontaktinformation
Sidansvarig: elisabeth.pettersson@slu.se