SLU som avsändare eller inte?

Senast ändrad: 08 maj 2018

Det är viktigt för att det tydligt framgår vem som är avsändaren av ett budskap. Otydlighet sänker trovärdigheten. Rent juridiskt är det även viktigt att det inte råder någon tvekan om vem som är ansvarig för det som förmedlas.

När är SLU avsändaren?

Bedrivs verksamheten under SLU:s organisationsnummer 202100-2817? I så fall ska SLU vara avsändare. 

SLU:s utbildningsprogram ses som undervarumärken till SLU och går även under SLU:s organisationsnummer. Anknytningen ska alltid framgå tydligt.

Bedrivs verksamheten under SLU:s organisationsnummer 202100-2817?
I så fall ska SLU vara avsändare.

Ett SLU utan många olika märken ger ett starkare och enhetligare uttryck vilket är till nytta för all vår verksamhet.

  • Verksamhet vid SLU bör undvika att använda egna märken eller logos.

Tips

  • För att uppmärksamma din verksamhet är det bra att framför allt fokusera på att se över allt material så att budskap, bild och form känns igen och är aktuellt oavsett kanal.
  • Trycksaker och webb ska samspela och inte förvirra mottagaren.
  • Sökoptimera webben så att innehållet når fram.

Samprofilering

Varumärken med en naturlig koppling till varandra kan skapa positiva samverkanseffekter. Vid samprofilering eller när SLU samarbetar med andra externa parter och ska kommunicera gemensamt gäller följande:

  • Om SLU är huvudman ska det tydligt framgå att SLU är avsändaren och SLU:s grafiska profil ska följas.
  • Om SLU är en av två eller fler jämbördiga parter ska SLU:s logotyp exponeras likvärdigt med de andra parternas logotyper, till exempel vad gäller storlek och avstånd. Är det många parter så skriv hellre ut namnen på parterna.
  • Om SLU är som minoritetspart gäller huvudmannens grafiska profil.

Vid samarbeten med ett par starka huvudmän kan en gemensam symbol vara nödvändig. Ett exempel är Akademikonferens, som är gemensamt för SLU, Ki och Uppsala universitet och har medarbetare anställda hos alla parter. Den egna symbolen får förstärkt innebörd av att båda universitetens logotyper används som avsändare. 

Egna märken 

Vissa verksamheter inom SLU har egna godkända märken, en symbol för den egna verksamheten. Egna märken kan aldrig ersätta SLU:s logotyp som avsändare.

Egna märken kan vara relevanta vid till exempel tillfälliga satsningar med en tydlig början och ett slut, som konferenser och projekt. Vissa interna verktyg kan ibland ha nytta av en igenkänningsbar symbol eller knapp.

Märket är en symbol för den specifika verksamheten och används tillsammans med SLU:s logotyp.

  • Ett eget märke ska vara godkänt för användning av SLU:s kommunikationschef.
  • Det är viktigt att det egna märket placeras på ett tydligt avstånd under SLU:s logotyp, se exempel:

Tänk på att organisationsnummer i Sverige avser en juridisk person med både rättigheter och skyldigheter. Enligt marknadsföringslagen  ska det tydligt framgå vem som ansvarar för marknadsföringen. Det är därför viktigt att alla vi som är en del av verksamheten under SLU:s organisationsnummer tydligt anger SLU som avsändare vid all form av marknadsföring. På exempelvis inbjudningar, platsannonser, webbsidor och trycksaker ska mottagaren enkelt uppfatta att SLU är avsändaren.


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar,
Kommunikationsavdelningen vid SLU
studion@slu.se  

Sidansvarig: studion@slu.se