Varumärke och kärnvärden

Senast ändrad: 15 augusti 2018
SLU-ordbild-300x300.jpg

Här hittar du en beskrivning av grundpelarna i vårt varumärke: vision, idé, värdegrund och kärnvärden.

Vision

SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Verksamhetsidé

SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället.

Varumärkeslöfte  

Science and Education for Sustainable Life – Vetenskap och utbildning för hållbart liv.

Värdegrund

SLU:s värdegrund uttrycker våra gemensamma grundläggande värderingar. De ger oss vägledning i vardagen genom att beskriva vad som är själva utgångspunkten för verksamheten, för kontakten med omvärlden och för hur vi beter oss mot varandra och andra. Alla som är anställda inom SLU omfattas av värdegrunden. Våra grundläggande värderingar är:

  • vetenskaplighet
  • kreativitet
  • öppenhet
  • ansvarstagande

Kärnvärden

Kärnvärdena bildar ett gemensamt utgångsläge som sammanfattar det som gör SLU relevant och distinkt. Det är drivkrafter, principer som SLU står för, och som vi dagligen bör sträva efter när vi bygger upp vårt anseende och förtroende med omvärlden. Våra kärnvärden är:

Utmanande vetenskap 

Vi vågar ifrågasätta etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vårt universitet producerar forskning i världsklass. 

Löser riktiga problem 

Vi söker lösningar på livsviktiga problem i både teorin och praktiken. I fokus har vi den riktiga världen, verkliga problem och lösningar för allt som lever här.

För en levande värld 

Vi ställer de stora frågorna om djuren, naturen och livet. Vår kunskap skapar förutsättningar för en hållbar, levande och bättre värld.

Hämta Powerpointsidor med kärnvärden

Färdiga sidor med SLU:s kärnvärden, att infoga i din powerpointpresentation.


Kontakt

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar,
Kommunikationsavdelningen vid SLU
studion@slu.se  

Sidansvarig: studion@slu.se