Typsnitt

Senast ändrad: 24 maj 2016
Typsnitt för webb, tryck och dokument

Om vi använder våra typsnitt konsekvent bidrar det till att stärka varumärket SLU och vår kommunikation blir tydligare.

Utvecklingen går framåt hela tiden och alla nya kanaler och media ger dig inte möjligheten att kunna styra vilka typsnitt som används. Men om du har möjlighet att kunna påverka valet av typsnitt så använd de typsnitt som mest liknar nedanstående varianter om de inte är tillgängliga.

För dokument, rapporter och avhandlingar:

Av praktiska, tekniska och ekonomiska skäl använder vi därför Times New Roman och Arial i de material som vi skapar i något av Office-programmen, t.ex. för en Powerpoint-presentation eller ett Word-dokument. Du som skriver en avhandling ska också använda dessa typsnitt.

Typsnittslicenser:

Times New Roman och Arial finns som standardtypsnitt i alla datorer. De är tillgängliga för alla, både för den som skapar Office-dokument och för den som tar emot, och de är lätta att använda.

Våra webbsidor:

För att enkelt kunna använda webbtypsnitten även på webbar utanför slu.se så använder vi idag Oswald, Roboto, Roboto Condensed för rubriker, ingresser, knappar, osv.

Brödtexten är satt i typsnittet Merryweather

Typsnittslicenser:

Webbens typsnitt är gratis att använda och går att hitta på t ex. Google Fonts, Fontsquirrel.

Trycksaker, skyltar, korrespondensmaterial, intyg, profilprodukter, m.m:

För dessa produkter använder vi de särskilt profilerande typsnitten Bembo och Akzidenz Grotesk. De stärker karaktären i vårt informations- och marknadsföringsmaterial.

Typsnittslicenser:

För att använda Bembo och Akzidenz Grotesk krävs särskilda licenser. För dig som är anställd vid SLU och arbetar med kommunikation av något slag finns licenser som SLU köpt in i opentype-format. Om du t.ex. tillhör SLU:s kommunikatörsnätverk, arbetar med annonser, skriver ut examensbevis eller arbetar med produktion av trycksaker eller film ska du ha dessa licenser. Om du inte redan har fått dem installerade på din dator kan du ansöka om det här: https://internt.slu.se/typsnittsbestallning

Underleverantörer som gör marknadsföringsmaterial eller trycksaker för SLU på uppdrag av oss ska också använda dessa profilerande typsnitt. De får dock själva köpa in sina typsnittslicenser. 

Fakta:

För att använda Bembo och Akzidenz Grotesk krävs särskilda licenser. För dig som är anställd vid SLU och arbetar med kommunikation av något slag finns licenser som SLU köpt in i opentype-format. Ansökan om att få dem installerade.


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar,
Kommunikationsavdelningen vid SLU
studion@slu.se  

Sidansvarig: Michael Kvick