Medarbetarwebben

Grafisk profil

En enhetlig grafisk profil bidrar till att stärka bilden av SLU. Den är tänkt som ett praktiskt stöd och ett strategiskt instrument i profileringen av SLU. Det är viktigt att vi alla värnar om universitetets identitet och anseende genom att tillämpa principerna som gäller för SLU:s grafiska profil. 

Profilen gäller alla enheter som organisatoriskt är en del av SLU och SLU ska tydligt framgå som avsändare på all information som sprids inom och utanför universitetet, oavsett kanal.