Medarbetarwebben

Färdigt att användas

Presentera och profilera SLU genom att använda framtaget material. 

SLU-ppt-eng.jpg

Powerpoint-presentationer

Här finns färdiga powerpoint-presentationer, mallar och tips vad man kan tänka på när man gör en presentation.
Publicerad: 21 september 2017 -