Delprojekt 2019–2020

Senast ändrad: 20 december 2017

Delprojekten för denna period ska definieras under arbetet 2017–2018.

Målet är att i det här läget ha en stark och enhetlig kommunikationsgrund att utgå från och sedan tillämpa den för att stärka bilden av SLU externt.

Kampanjer

Insatser kopplade till de övergripande målen för satsningen - öka den generella kännedomen om SLU, bredda och förtydliga bilden av SLU:s verksamhetoch nå nya målgrupper med SLU:s budskap - till exempel nationell kännedomskampanj.

Presentationsmaterial

Presentationsmaterial (steg 2) består av en behovsinventering samt koncept och produktion av nytt presentationsmaterial och mallar för olika plattformar.


Kontaktinformation

Bilden av SLU: 

Kontakta gärna projektgruppen om du har några funderingar.
E-post: bildenavslu@slu.se