Medarbetarwebben

Bilden av SLU

SLU:s varumärkessatsning syftar till att på bred front stärka arbetet med hur vi hanterar, vårdar och fortsatt utvecklar vårt varumärke för att ytterligare stärka förtroendet för – och kännedomen om – vårt universitet samt öka attraktionskraften hos vårt utbildningsutbud.

SLUscienceandeducation-ordbild-svart.jpg

Utvecklingen av SLU:s varumärkesarbete planeras pågå under perioden 2016-2020 i projektform och drivs av kommunikationsavdelningen på uppdrag av rektor.

Bilden av SLU: 

Kontakta gärna projektgruppen om du har några funderingar.
E-post: bildenavslu@slu.se

 

Publicerad: 06 mars 2018 - Sidansvarig: bildenavslu@slu.se