Språkhjälpmedel

Senast ändrad: 23 oktober 2018

På den här sidan hittar du länkar till olika hjälpmedel för skribenter som skrivregler, ordlistor och klarspråkstips. Tipsa gärna om fler användbara hjälpmedel - mejla sprakkoordinator@slu.se.

Hur ska jag skriva? Stilguide och skrivregler

Enligt språklagen (2009:600) ska språket i offentlig verksamhet vara vårdat, enkelt och begripligt.

Enkelt och begripligt blir det om du anpassar språket till den tänkta målgruppen och följer principerna för klarspråk. Vårdat språk får du genom att följa de skrivregler och språkliga rekommendationer som finns - på den här sidan finns länkar till de viktigaste.

Stilguide

Det är viktigt att vi har ett konsekvent språkbruk på SLU. Det underlättar kommunikation och tydliggör SLU som avsändare. Precis som vi har en grafisk profil som anger vilka färger och teckensnitt vi ska använda har vi en språklig profil i form av en stilguide.

Myndigheternas skrivregler

Myndigheternas skrivregler är en samling regler och exempel anpassade till skrivande i offentlig förvaltning. Om du inte hittar det du söker i SLU:s stilguide kan du söka här.

Svarta listan

Svarta listan innehåller ålderdomliga och krångliga ord som bör undvikas.

Onödig engelska i svenska texter

Listan Engelska ord på svenska A-Ö på Språkrådets webbplats innehåller engelska ord som ofta ses i svenska texter, med förslag på svenska motsvarigheter.

Hitta rätt ord - ordlistor och termbanker

SLU-ordlistan

SLU-ordlistan innehåller bland annat namn på utbildningar och examina, forskningsämnen enligt SCB:s klassificering, personaladministrativa termer och större delen av Universitets- och högskolerådets ordbok.

Ordlistan är tänkt att användas från svenska till engelska. Det går naturligtvis att söka åt båda hållen men ordlistan utgår från de svenska begreppen och eventuella kommentarer är enbart på svenska.

Titlar vid SLU

Det är personalavdelningen som fastställer svenska och engelska titlar för personal vid SLU.  Behöver du veta hur en titel ska översättas kan du söka i denna pdf-version av titellistan.

Namn på organisatoriska enheter vid SLU

Det enklaste sättet att ta reda på vad en viss enhet eller avdelning heter på engelska är att använda funktionen Sök personal på medarbetarwebben. Skriv det svenska namnet i fältet Institution/avdelning/enhet och byt sedan språk till engelska när sökresultatet visas.

UHR:s svensk-engelska ordbok

Universitets- och högskolerådets svensk-engelska ordbok innehåller ett stort antal uppslagsord inom området högre utbildning. Använd ordbokens förslag till översättning i SLU-texter såvida inte SLU-ordlistan föreskriver något annat. De flesta termer från UHR-ordboken finns också med i SLU-ordlistan.

Wordfinder

SLU har via licensavtal tillgång till ordlisteprogrammet Wordfinder. I vår Wordfinder-licens ingår bland annat svenska skrivregler, svensk och engelsk synonymordbok, Svenska Akademiens ordlista, svensk-engelskt och engelsk-svenskt lexikon.

Svenska Akademiens ordlista och Svensk ordbok

På webbplatsen svenska.se kan du söka samtidigt i Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svensk ordbok (SO) och Svenska Akademiens ordbok (SAOB, en historisk ordbok). SAOL finns också som app för iOS och Android.

Rikstermbanken

Rikstermbanken, Sveriges nationella termbank, är gratis och öppen för alla. Här samlas svensk terminologi inom flera olika områden, oftast enspråkig men ibland också med motsvarigheter på andra språk.

EU-institutionernas termbank

EU-institutionernas termbank Iate (Interactive Terminology for Europe) är också den gratis och innehåller termer inom alla EU:s verksamhetsområden på flera språk.

Utrikes namnbok

Utrikes namnbok innehåller namn på svenska myndigheter, organisationer med mera på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska.

Svenska biotermgruppen

Svenska biotermgruppen är en ideell förening med syfte att samordna och nyskapa termer inom livsvetenskaperna, främst de molekylära. Här kan du få veta hur begrepp definieras och vilka termer du bör använda på svenska.

Biotermgruppens material är också sökbart via appen Termado som du kan hämta gratis hos Google Playstore  eller App Store.

Svenska datatermgruppen

Svenska datatermgruppen är en brett sammansatt grupp som ger rekommendationer om hur IT-termer bör hanteras på svenska.

Klarspråkshjälp

Klarspråkskurs på webben

I denna klarspråkskurs som SLU utarbetat tillsammans med ett antal andra myndigheter får du en genomgång av de viktigaste principerna för klarspråk. Kursen innehåller också några enkla praktiska övningar.

Går du igenom hela kursen tar det någon timme, men du kan också hoppa mellan avsnitten och välja dem du är mest intresserad av.

Utbildningen är Flash-baserad. Du kan behöva ange att din webbläsare ”tillåter aktivt innehåll” för att kunna öppna utbildningen.

Checklista för klarspråk

Använd gärna SLU:s checklista för klarspråk när du granskar texter - dina egna eller kollegors.

Språkrådets klarspråkstest

På Språkrådets webb finns klarspråkstest för två olika dokumenttyper.

Sidansvarig: sprakkoordinator@slu.se