Språkgranskning

Senast ändrad: 24 augusti 2017

Språkgranskning kan göras med olika detaljgrad. Här får du veta mer om vad olika typer av granskning innebär och hur du gör om du vill beställa språkgranskning.

 

Typer av språkgranskning

Det finns inga fastställda definitioner av de olika typerna av granskning, men normalt ingår det som nämns nedan i de olika nivåerna. Det finns ett statligt ramavtal för språktjänster, som SLU som myndighet är skyldigt att använda. I ramavtalet finns fyra nivåer av språkgranskning.

Nivå 1 - korrekturläsning

Den enklaste formen av språkgranskning. Granskaren åtgärdar enbart grammatiska fel, interpunktion och stavning. Detta är normalt det sista steget i skrivprocessen - en sista kontroll innan texten kan anses klar.

Nivå 2

Granskaren korrekturläser enligt nivå 1 och kontrollerar utöver det stil, ton, meningsstruktur och samband.

Nivå 3

En nivå 3-granskning täcker samma saker som nivå 1-2. Utöver det kan granskaren föreslå ändringar av disposition och rubriker.

Nivå 4

På denna nivå föreslår granskaren mer omfattande ingrepp, något som kan behövas till exempel om texten ska anpassas till en ny målgrupp.

Beställa granskning internt

Språkgranskning av kortare texter för internt bruk, svenska och engelska, kan ofta göras internt. Kontakta språkkoordinatorn om du har en text som behöver granskas.

När du skickar en förfrågan, tänk på följande:

 • Använd en beskrivande ärenderad där du skriver något om vad det är som ska granskas. Skriv till exempel "Granskning av X-fakultetens verksamhetsplan", inte bara "Granskning".
 • Ange alltid när granskningen behöver vara klar.
 • Innan du skickar en förfrågan, läs också informationen under Skicka material för granskning nedan.

Om texten inte kan granskas internt beställer du granskning externt.

Beställa granskning externt

Om din text inte kan språkgranskas internt finns ett statligt ramavtal för språkgranskning som ska användas.

Skicka din text till de tre ramavtalsleverantörerna och specificera noga följande:

 • När granskningen behöver vara klar. Räkna med 5-10 dagars leveranstid, eventuellt mer för långa texter.
 • Var texten ska användas - för artikelmanuskript anger du t.ex. vilken tidskrift artikeln är avsedd för.
 • Om du har några speciella önskemål vad gäller granskarens profil.
 • Vilken granskningsnivå du vill beställa. Normalt räcker nivå 2. Se också nedan under Skicka material för granskning.

De tre ramavtalsleverantörerna för engelska är

Skicka din förfrågan till samtliga leverantörer. När du fått offerter tar du ställning till vilken leverantör du vill anlita. Glöm inte att skicka en inköpsorder från Proceedo.

Skicka material för språkgranskning

Innan du skickar material för granskning är det bra om du går igenom punkterna nedan.

 1. Skicka texten i redigerbart format.
  Det betyder normalt Word, Excel eller Powerpoint. Du får då ändringsförslagen gjorda med Word-funktionen spåra ändringar och kan se ändringsförslagen innan du godtar dem.

 2. Om du inte har materialet i redigerbart format går det att skicka en pdf-fil. Du får då ändringförslagen som kommentarer i pdf-filen. Eftersom detta är ett mer tidskrävande sätt för granskaren att arbeta innebär det också att priset blir högre. Du måste också själv lägga tid på att föra in ändringarna i texten.

  Ett bättre alternativ kan vara att spara pdf-filen som Word. Skicka då alltid med pdf-filen som referens. Även med detta alternativ måste du själv föra in ändringarna i texten.

 3. Se till att det är den slutliga versionen du skickar. Att göra små ändringar i texten när granskningen redan påbörjats är både tidskrävande och kostsamt.

 4. Om det är webbsidor som ska granskas, kontakta språkkoordinatorn så får du hjälp med att exportera texten från Episerver till ett format som lämpar sig för granskning.
Sidansvarig: sprakkoordinator@slu.se