Använd rätt namn

Senast ändrad: 30 augusti 2018

Det är viktigt att universitetets namn används korrekt, inte minst vid vetenskaplig publicering eftersom vi annars kan gå miste om forskningsanslag.

SLU på svenska

Universitetets fullständiga namn är

  • SLU, Sveriges lantbruksuniversitet

Förkortningen SLU kan användas i svenska texter. Första gången förkortningen används i en text förklarar du den genom att skriva ut Sveriges lantbruksuniversitet. Skriv då på något av följande sätt:

  • SLU (Sveriges lantbruksuniversitet)
  • Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

SLU i översättning

  • Engelska: Swedish University of Agricultural Sciences

På engelska används i första hand det fullständiga namnet. Förkortningen SLU kan användas i löptext, förutsatt att den förklaras första gången den används i texten. Använd inte den engelska förkortningen SUAS. Vid vetenskaplig publicering ska det fullständiga namnet anges.

  • Franska: Université Suédoise de Sciences de l'Agriculture
  • Spanska: Universidad de Ciencias Agrícolas de Suecia
  • Tyska: Schwedische Universität für Agrarwissenschaften

Ange rätt SLU-adress vid vetenskaplig publicering

Vid vetenskaplig publicering ska det fullständiga namnet anges, se Ange rätt SLU-adress vid vetenskaplig publicering. Det är viktigt att ange rätt namn på universitetet vid publicering eftersom storleken på SLU:s forskningsanslag påverkas av antalet publicerade artiklar.

SLU på olika orter

Tänk på att alltid ange både universitets namn och ortnamnet.

  • SLU Alnarp
  • SLU Umeå
  • SLU Uppsala
Sidansvarig: sprakkoordinator@slu.se