Pressutskick och kontakt med media

Senast ändrad: 22 februari 2018

Pressmeddelande  – när behövs det? Kommunikationsavdelningen kan hjälpa dig i kontakten med media.

Några exempel på tillfällen då media kan behöva kontaktas

  • När en forskare/forskargrupp fått ett genombrott inom sin forskning
  • När en forskare/forskargrupp fått ett stort anslag
  • Inför en disputation - Inför publicering i vetenskapliga tidskrifter
  • Inför en konferens/möte av allmänt intresse t ex Flora & Fauna, Skogskonferensen etc.
  • När en forskare/forskargrupp fått belöning/utmärkelse/pris
  • Vid administrativa förändringar
  • Vid kriser/olyckor

Pressmeddelanden från SLU skickas ut via Mynewsdesk som garanterar en bred spridning till många redaktioner och frilansare. Via Mynewsdesk har vi även lagt in våra egna distributionslistor där främst fackpress finns inlagd.

Pressmeddelandet läggs även ut via www.slu.se på pressrum, som nyhet och i vissa fall på forskning, fortlöpande miljöanalys, ortssidor och fakultetssidor. Det presenteras även på Vetenskapsrådets service till journalister, Expertsvar.

I de fall pressmeddelandet är intressant för internationell media översätts texten och läggs ut på den europeiska nyhetswebben Alpha Galileo. Engelska pressmeddelanden finns även på www.slu.se.

Mediekontakter vid SLU


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael.Jansson@slu.se