Översättning

Senast ändrad: 13 november 2018

SLU är ett parallellspråkigt universitet – vi använder både svenska och engelska i vårt arbete. Det innebär att mycket av den information vi producerar behöver översättas.

Språklagen slår fast att svenska är huvudspråket i Sverige. Det betyder att SLU som myndighet är skyldigt att informera om sin verksamhet på svenska. Svenska är myndighetsspråket och det språk som normalt används i vårt administrativa arbete.

Engelska behövs för att kommunicera med omvärlden, sprida SLU:s kunskap och attrahera personal och studenter från andra språkmiljöer än den svenska.

Engelska behövs också internt. De studenter och den personal som inte behärskar svenska måste ha tillgång till den information de behöver på ett språk de förstår. Detta innebär att mycket av den information vi producerar måste översättas. Läs mer om vilka dokument som behöver finnas på båda språken.

Beställa översättning

Kortare texter med hela SLU/all personal/alla studenter/alla på en SLU-ort som målgrupp kan ofta översättas internt. I andra fall beställer du översättning från det statliga ramavtalet. Läs mer nedan och kontakta språkkoordinatorn om du har frågor.

Beställa översättning internt

Om målgruppen för din text är alla på SLU (eller alla på en av orterna, all personal, alla studenter etc.) och texten inte är alltför lång kan vi ofta översätta den internt. För andra översättningsbehov finns ett statligt ramavtal som SLU ska använda.

Tänk på följande när du skickar en förfrågan om översättning:

 • Skriva något beskrivande på ärenderaden. Ett ämne som "Översättning av policy om xx" är bättre än bara "Översättning".
 • Ange alltid när översättningen behöver vara klar. Ju mer framförhållning desto större chans att du kan få hjälp.

Läs också informationen under Skicka en text för översättning nedan.

Beställa översättning från ramavtalet

Om din text inte kan översättas internt kan du få hjälp att beställa från det statliga ramavtalet. Det gäller om beställaren - och målgruppen - är en avdelning, institution eller motsvarande, till exempel om det gäller en en institutions strategidokument. Vi har tyvärr inte resurser att hjälpa enskilda forskare, doktorander eller projekt med beställningar. 

 1. Skicka texten till språkkoordinatorn. Läs också Skicka en text för översättning nedan.

 2. Ange alltid när översättningen behöver vara klar och vilken målgruppen är. Ange också ett Palette-id för fakturan.

  Ramavtalets leveranstider är 5 arbetsdagar för texter på högst 2000 ord och 10 arbetsdagar för texter mellan 2000 och 10000 ord. Viss tid behövs också för administration av uppdraget. Du får en prisuppgift att ta ställning till innan beställningen bekräftas.

 3. När en leverantör har bokats får du information om det och kan sedan skicka en inköpsorder från Proceedo. Du får nödvändiga uppgifter av språkkoordinatorn.

Kontakta gärna språkkoordinatorn om du behöver beställa översättning. Det ger oss en bättre överblick över behovet av översättning. Vi kan också ge dig råd och tips om hur materialet kan förberedas för översättning, något som kan spara både tid och pengar.

Beställa själv från ramavtalet

Du hittar du all information på avropa.se. Ramavtalet finns inlagt i Proceedo.

För tjänsten översättning är ramavtalet rangordnat för texter upp till 10.000 ord inom områdena ekonomi, juridik och allmänt. Beställningen ska då skickas till den förstarankade leverantören.

För övriga ämnesområden, och för texter längre än 10.000 ord, gäller förnyad konkurrensutsättning. Det innebär att du kontaktar samtliga ramavtalsleverantörer och ber om en offert innan du gör en beställning.

Skicka en text för översättning

Läs nedanstående innan du skickar en text för översättning, oavsett om det gäller översättning internt eller att avrop från ramavtalet.

 1. Skicka filen i ett redigerbart format som Word, Excel och Powerpoint.

 2. Se till att du skickar den slutliga versionen. Översättning debiteras per ord i originaltexten, så om omfattningen ändras påverkar det priset. Att göra småändringar när översättningen redan påbörjats är kostsamt och tidskrävande.

 3. Om du behöver beställa översättning av webbsidor, kontakta språkkoordinatorn för råd om hur du bäst förbereder texten för översättning.

 4. Kontrollera att all text är redigerbar - om dokumenet till exempel innehåller ett diagram som skapats av en länkad Excel-fil och den innehåller text som ska översättas skickar du med även Excel-filen.

 5. Om dokumentet innehåller illustrationer med text lägger översättaren normalt dessa i en separat fil så att du sedan kan redigera bilden själv. Redigering av bilder finns som tjänst men debiteras då separat.

Fem tips för översättning

 1. Planera för översättning i tidsplanen. Om du behöver båda språkversionerna av en text samtidigt, glöm inte att avsätta tid för översättning. Ramavtalet s leveranstider är normalt 5 arbetsdagar för texter på högst 2000 ord och 10 arbetsdagar för texter på 2000-10000 ord. Till det tillkommer åtminstone en arbetsdag för administration av ett uppdrag.
 2. Undvik manuell formatering. Använd alltid en dokumentmall. Manuell formatering, till exempel att skapa tabeller med tabbar, orsakar problem vid översättning. En översatt text är så gott som aldrig lika lång som originalet, den kan både krympa och svälla. Viktigt att komma ihåg inte minst när det gäller trycksaker.
 3. Använd klarspråk.  Anpassa innehåll och stil till målgruppen och skriv kort och koncist. Använd facktermer på ett konsekvent sätt. Undvik ordlekar, metaforer och svåröversatta kulturella referenser.
 4. Skilj på text och grafik. Illustrationer som diagram och tabeller är användbara, men undvik att blanda text och grafik. Använd hellre symboler i tabellen och gör en separat, redigerbar teckenförklaring.
 5. Var beredd att svara på frågor om innehållet. En översättare är expert på att överföra ett meddelande från ett språk till ett annat på ett språkligt korrekt och idiomatiskt sätt. De kan aldrig vara lika mycket ämnesexpert som du är. Om du har användbart referensmaterial, till exempel en tidigare översatt text eller en länk till en webbsida av bra kvalitet där ämnet beskrivs, skicka gärna med det.
Sidansvarig: sprakkoordinator@slu.se