Checklista för klarspråk

Senast ändrad: 23 oktober 2018

Checklistan hjälper dig att få en text som är enkel och begriplig. Läs igenom den både innan du börjar skriva och när du är klar med texten.

Checklistan fungerar för alla typer av texter. Testa gärna även Språkrådets klarspråkstester för rapporter och beslut, du hittar länkar till dessa längre ned.

 1. Jag vet vem jag skriver för och vad texten har för syfte.
 2. Jag väljer bort information som läsaren inte behöver.
 3. Jag börjar med det viktigaste – på dokumentnivå, styckenivå och meningsnivå.
 4. Rubriken är sammanfattande och väcker intresse.
 5. Texten har gott om informativa mellanrubriker.
 6. Styckena är lagom långa.
 7. Jag varierar meningslängden.
 8. Jag undviker onödiga nominaliseringar (skriv hellre "forska" än "bedriva forskning").
 9. Jag förklarar de akronymer och förkortningar som används.
 10. Jag förklarar fackord som jag inte är säker på att alla läsare förstår.
 11. Jag har korrekturläst texten.
 12. En kollega eller annan granskare har läst igenom texten.
Sidansvarig: sprakkoordinator@slu.se