Målgrupper, kanaler och kommunikationsplaner

Senast ändrad: 20 oktober 2017

Kanske har du något nytt att berätta från din forskning? Eller så behöver du hjälp med marknadsföring av en utbildning eller en konferens. Här får du som är anställd vid SLU veta hur du kan nå ut via media, SLU:s webb eller via någon av SLU:s publikationer.

Beroende på ämne och ändamål bör man välja rätt informationskanal för att nå rätt målgrupp. De yrkesverksamma inom näringarna kanske mest läser fackpress, medan de presumtiva studenterna ofta nås via sociala medier.

  • I dokumentet Att upprätta en kommunikationsplan kan du läsa om olika steg att tänka igenom inför en aktivitet, ett projekt eller en verksamhet. 
  • I SLU:s kommunikationspolicy beskrivs SLU:s prioriterade målgrupper, dvs. anställda, studenter, blivande studenter, alumner, finansiärer, internationella samarbetspartners och universitet, näring och myndigheter samt media.

Nedan beskrivs hur du kan nå några av dessa interna och externa målgrupper:

Interna målgrupper

Anställda

Webben är huvudkanal och alla anställda kan föreslå nyheter på olika nivåer av SLU:s webb.

  • Kommunikationsavdelningens redaktörer publicerar och rangordnar nyheter, som riktar sig till alla anställda, på internwebbens förstasida.
  • E-post till samtliga anställda vid särskilda tillfällen (fråga Mia.grondahl@slu.se).
  • Gemensamma sändlistor inom SLU (majordomo och outlook)

Studenter

Externa målgrupper

Yrkesverksamma inom SLU:s sektorer, intressegrupper i samhället via media

  • Ta kontakt med presskontakterna. Vi håller i journalistkontakter, medieträning, samordnar pressutskick, presseminarier, SLU:s bild i media etc.

Presumtiva studenter

Här är kommunikationen inte inriktad på nyheter utan på marknadsföring av våra utbildningar.

  • Studentrekrytering (nationell och internationell rekrytering, sociala medier, mässor, annonser, gymnasieturnéer, profilprodukter etc.) 
Fakta:

Föreningen Vetenskap & Allmänhet har gjort en verktygslåda med exempel på hur man kan kommunicera forskning.


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se