Medarbetarwebben

Kanaler

SLU använder sig av ett flertal olika kommunikationskanaler för att nå ut till externa och interna målgrupper. Nedan finns mer information om hur SLU används i sociala medier och hur du som anställd kan bidra till att SLU syns utåt.

Publicerad: 05 mars 2018 -