Illustrationer unika för SLU

Senast ändrad: 13 november 2018
415SLU_IllustrationSida_Bild_Topp.jpg

Illustrationerna har tagits fram speciellt för SLU för att profilera och marknadsföra universitetet och de är tänkta att spegla våra ämnesområden. De finns också som siluetter från de olika campusområdena. Illustrationerna kan användas både i tryckt material och digitala kanaler.

Anställda vid SLU har tillgång till illustrationerna via mediabanken och kan använda dem i informations- och marknadsföringsmaterial.

Illustrationerna finns både som frilagda bilder och som ikoner. De kan också användas tillsammans, "lager på lager" och i SLU:s olika färger. Illustrationerna är vektoriserade.

Det är endast tillåtet att förändra i illustrationerna på följande vis:

  • Färgändring till någon av SLU:s olika färger, svart eller vitt.
  • Storleksändring (proportionerlig)

- Så använder du SLU:s unika illustrationer
(Viktigt, läs detta innan användning!)

 

Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB

Fredrik Saarkoppel, Kobolt Media AB, har tagit fram illustrationerna på uppdrag av kommunikationsavdelningen. Foto: Viktor Wrange


Kontaktinformation

Enheten för varumärke och kommunikationsplattformar,
Kommunikationsavdelningen vid SLU
studion@slu.se  

Sidansvarig: bild@slu.se