Anlita fotograf eller illustratör

Senast ändrad: 09 januari 2018

Vid användning av externa bildleverantörer är det extremt viktigt att skriftligen avtala om rätten till användning av materialet, i vilka medier bilderna får användas, i vilken omfattning samt under vilken tidsperiod.

Bildmaterial bör i möjligaste mån köpas med fri, ej tidsbestämd förfoganderätt. Detta för att vi ska ha möjlighet att använda bilderna i alla tänkbara kommunikationssammanhang och olika kanaler utan att behöva köpa ytterligare användningsrätt.

Att köpa bildmaterial med fri, ej tidsbestämd förfoganderätt är dock vanligtvis dyrare än att köpa tids- eller mediebegränsat, eftersom upphovspersonen inte kan kräva mer arvode vid upprepad användning av materialet.

Fakta:

Upphandling av fotograftjänster 2018

En upphandling av fotograftjänster kommer troligtvis att ske under första halvan av 2018. Mer information kommer när detta sker.

Sidansvarig: JENNY.SVENNAS-GILLNER@SLU.SE